Join today

RPA Giriş Eğitimi

Dijital teknolojilerin yaygınlaştığı yeni iş dünyasında dijitalleşme tüm şirketlerin gündeminde. RPA bu dijital dönüşümün tam da kalbinde. Günümüzde Metal Yakalılar adıyla anılan bu Dijital iş gücüne ihtiyaç her gün artmakta ve bu dijital iş gücü birçok otorite tarafından dijital dönüşümün ilk adımı olarak görülmekte.

Şirketler İçin

Bu durum şirketlerin RPA’yı gündeme almalarını ve hızlıca süreçlerini otomatize etmeye başlamalarını sağlıyor. Bunu yaparken , nereden başlamalı, nasıl bir yol haritası izlenmeli riskler & kazanımlar ve endüstrinin güncel durumu gibi konuları RPA Giriş Eğitimi ile ele alıyoruz ve firmaların dijital dönüşümlerinde onlara ışık tutmaya çalışıyoruz.

Öğrenciler ve Çalışanlar İçin
 RPA Giriş Eğitimi ile RPA teknolojisini ve bu teknolojinin dünyada ve Türkiye’deki yerini ele alacağız. Bu bağlamda dijital dönüşüm nedir, bu dönüşüm şirketlere ve çalışanlara neler getirmekte, RPA teknolojisinin bu dönüşümdeki yeri ve önemi, RPA teknolojisinin yarattığı istihdam fırsatları ve RPA endüstrisinin güncel durumunu RPA giriş eğitiminde paylaşacağız.
Format

Online
Eğitim

Tarih

10 Mart 2021

Sertifika

Tamamlama Sertifikası

Canlı Ders

Canlı Soru Cevap Seansı

Süre

1 saat
15 dakika

Fiyat

Ücretsiz!

Neler öğreneceksiniz?

Hedef Kazanımlar:

Bu eğitimin katılımcıları eğitim sonunda 
  • Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) temelleri hakkında bilgi sahibi olacak, 

  • RPA sektörünün nasıl fırsatlar sunduğunu öğrenecek, 
  • RPA konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları, zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini kavramsal olarak anlayacak, 

  • Kronnika RPA sistemleri ve süreçleri ile tanışacak, 
  • Bir RPA örneğini ve istatistiklerini derinlemesine inceleyecek, 

  • Kendi iş süreçleri ile ilgili basit bir RPA şeması tasarlayacak.

Hüseyin ALA

Kronnika Academy Direktörü
Hakkında
Hüseyin ALA 1979 Antalya doğumludur. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini almıştır. Akabinde Boğaziçi Üniversitesinde Yetişkin Eğitimi üzerine yüksek lisans yapan ALA, 2002 yılından itibaren hem resmi hem de özel pek çok eğitim kurumunda öğretmenlik, bölüm başkanlığı ve danışmanlık gibi görevlerde bulunmuş, aynı zamanda yayınlanmış birçok eserin de yazarlığını ya da editörlüğünü üstlenmiştir. Türkiye'nin pek çok eğitim iklimini yerinde gözlemleme şansı yakalamıştır. Şu anda, Kronnika Academy direktörlüğünü yapmaktadır.

Eğitim değerlendirmeleri

Almış olduğum RPA Giriş Eğitimi'nden sonra bir Lojistik Uzmanı ve Veri Bilimci adayı olarak RPA teknolojisi ile mevcut iş süreçlerinde yapılabilecek geliştirmeler ve verimlilik noktasında ciddi kazanımlar edinebileceğimi fark ettim. Ardından katıldığım Kronnika RPA Geliştirici Eğitimi ile birlikte Kronnika.io platformu üzerinden çalışan süreçler geliştirmeye başlayabildim. Eğitim oldukça faydalı ve verimliydi.
Egehan Kamitoğlu
Eğitimin sürecinde yapılan anketler ve sorduğumuz sorular ile interaktif şekilde eğitim sürecini tamamladık. Yazılım temeli olmayanların bile rahatlıkla anlayabileceği şekilde gayet açık, anlaşılır anlatıldığı için öğrenmesi kolay oldu. Benim için oldukça faydalıydı. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra kendi yapacağınız projeler ile öğrendiklerinizin daha kalıcı hale geldiğini fark edeceksiniz ve platformda sürekli vakit harcamak isteyeceksiniz.  
Enes Ertürk